Fejlesztéspolitikai tanácsadás

Tanácsadói munkánkkal segítjük az állami fejlesztéspolitika eredményesebbé tételét. Leginkább az állam terület- és várospolitikájához, területfejlesztési tevékenységéhez és a szakpolitikák területi koordinációjához, emellett egészségpolitikához kapcsolódó feladatokban veszünk részt.

Az 1992-ben indult első EU által támogatott, területfejlesztési célú előcsatlakozási program (Phare) óta veszünk részt a hazai területpolitika alakításában. Naprakészen és gyakorlati szinten ismerjük az Európai Unió regionális-, kohéziós- és várospolitikáit, az ezeket támogató pénzügyi és egyéb eszközök szabályozását, működési módját.

Részt vettünk a pályázati felhívások alapját képező területi alapon szervezett, határ menti EU támogatású programok tervezésében, előzetes szakmai értékelésben, pályázati felhívások előkészítésében illetve a megvalósult eredmények programszintű értékelésében.

Szakpolitikai tanácsadási munkáink során egyszerre érvényesítjük a projekt szintű munkáink során szerzett gyakorlati tapasztalatokat és alkalmazzuk a legfrissebb kutatási eredményeket. Erősségünk a térbeli és ágazati megközelítések összehangolt alkalmazása, illetve a strukturált gondolkodás, a cél-ezsköz-megvalósítás rendszerének világos kezelése.

Szakértelmünkkel segítjük az fejlesztéspolitikában résztvevő szakemberek felkészítését, képzést, illetve a megfelelő intézményrendszeri folyamatok kialakítását.

Néhány kiemelt munkánk:
⦁ Regionális operatív programok tervezése, ex-ante értékelése (Területi – és Településfejlesztési, valamint a Versenyképes Közép-Magyarországért Operatív program, Észak-magyarországi Operatív program, Regionális fejlesztésekért operatív program) – 2003-2015
⦁ Határ menti programok tervezése, ex-ante értékelése (osztrák, horvát, szerb, román, ukrán határszakasz) – 2003-2015
⦁ Regionális operatív programok közbenső értékelése – 2009-2010)
⦁ Képzés regionális fejlesztési ügynökségek munkatársainak – 2007-2015)
⦁ Részvétel regionális operatív programok pályázati felhívásainak elkészítésében – 2004-2008)
⦁ Projektértékelés gazdaság-fejlesztés, humán erőforrás-fejlesztés, közösségi célú projektek témáiban – folyamatosan